Bilder fra Myhrelaft

Her noen bilder fra Myhrelaft: Ferdigstilte koier, koier under arbeid, diverse reparasjonsarbeider, noen grove utemøbler, lafteverktøy og tilbehør, og typen lafteteknikk - i hovedsak revskorlaftet, men også kamlaft.