Under mottoet Koier til folket lafter jeg koier og mindre bygg for salg til folk som ser at store hytter i store sentra i seg sjøl utgjør en stadig større trussel mot naturmangfold og miljø.

Jeg benytter tradisjonelt verktøy og teknikk som har vært kjent i Norge i hundrevis av år. Arbeidet er omstendlig, fysisk og naturlig, og harmonerer med bygget i seg selv og bruken av det. Laftede bygg er sunne bygg å bo i. 

Lafteteknikken som benyttes kalles Rævskorlaft, en videreutvikling av Finndalslaftet, som var den vanligste måten å lafte på i Norge fram til midten av 1300-tallet. Laftingen utføres med tradisjonelt lafteverktøy. Dette er ekte håndlaft. 

Byggene jeg lafter er i størrelse inntil 25 kvadratmeter. Godt egnet for enkelt og naturnært hytteliv, som skogskoier, jakt- og fiskebuer, som badstuer eller anneks etc. Størrelse og type tilpasses ønsker og behov.

Jeg påtar meg også restaurering og reparasjonsarbeider av mindre laftebygg.