Under mottoet Koier til folket lafter jeg koier og mindre bygg for salg. Her benyttes tradisjonelt verktøy og teknikk som har vært kjent i Norge i hundrevis av år. Arbeidet er omstendlig, fysisk og naturlig, og harmonerer med bygget i seg selv og bruken av det. Laftede bygg er regnet som noe av det sunneste å bo i! 

Lafteteknikken som benyttes kalles Rævskorlaft, en videreutvikling av Finndalslaftet, som var den vanligste måten å lafte på i Norge fram til midten av 1300-tallet. Laftingen utføres med tradisjonelt lafteverktøy. Dette er ekte håndlaft. Motorsag benyttes minst mulig og da til kapping av stokklengder og grovskjæring av medfar.

Byggene jeg lafter er i størrelse inntil 25 kvadratmeter. Godt egnet for enkelt og naturnært hytteliv, som skogskoier, jakt- / fiskebuer, som badstuer eller anneks etc. Størrelse og type tilpasses ønsker og behov, og de er demonterbare! 

Jeg påtar meg også restaurering og reparasjonsarbeider av mindre laftebygg.